PD Lukov Dvor

Individuálna architektúra

Údaje o prevádzke a kapacitách:

Podlažnosť: 2NP
Počet osôb: 5
Výška objektu: max. +7,500 (komín)

Zastavaná plocha: 127,58m2 + 70,29m2 (dom+garáž)
Úžitková plocha: 209,79m2 + 59,49m2 (dom + garáž)
Obostavaný priestor: 914,20m3 + 215,82m3 (dom + garáž)

Plocha pozemku: 1063,50m2
Zastavaná plocha celkom: 197,87m2
Spevnené plochy: 53,43m2
Plochy sadových úprav: 774,46m2
Terasa: 31,54m2

Merná potreba tepla na vykurovanie (PHPP): < 20kWh/m2a
Primárna elektrická energia: ≤120kWh/m2a
Neprievzdušnosť: n50<0,6
Faktor tvaru: 0,68

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg