Nízkoenergetický dom Mladé Čuňovo

Individuálna architektúra

Technické údaje

Zastavaná plocha: 147,25 m2
Úžitková plocha: 114,84 m2
Obostavaný priestor: 556,93 m3
Merná potreba tepla na vykurovanie (PHPP): < 20 kWh/m2a
Primárna elektrická energia: < 120 kWh/m2a
Neprievzdušnosť: n50<0,6
Faktor tvaru: 0,89